"Rəcəb ayı" daxil olur


Yanvarın 12-dən etibarən "Rəcəb ayı” daxil olacaq.

receb-ayi-daxil-olur
11.01.2024 22:06 2 dəq oxuma

Yanvarın 12-dən etibarən "Rəcəb ayı” daxil olacaq. 

Hicri təqviminin 7-ci ayı olan Rəcəb ayı 12 yanvar 2024-cü il ( 1 Rəcəb 1445) cümə günü daxil olacaq. 

"Rəcəb ayı” nədir? 

Peyğəmbərimizə görə Rəcəb ayı Allahın ayıdır. Hərfi mənada qorxu və ya ehtiram mənasını verən recb kökündən alınan Rəcəb sözü hörmət və döyüşün haram olduğu aylardandır. Bu dörd ay Məhərrəm, Zilkade, Zilhiccə və Rəcəb aylarıdır.  

Uca Allah (c.c) "Tövbə” surəsinin 36-cı ayəsində buyurur: 

 " Allah qatında ayların sayı, Allahın göyləri və yeri yaratdığı günlərə uyğun olaraq on ikiyə bölünüb. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu düzgün hesablanmalıdır. O aylarda özünüzə zülm etməyin, müşriklər sizinlə birlikdə vuruşduqları kimi, hamılıqla vuruşun. Bilin ki, Allah onun əmrlərinə qarşı çıxmaqdan qorxanlarladır”. 

 Cəmaziyələhirdən sonra qəməri ay olan Rəcəb İslamdan əvvəl də hörmətə və ehtirama layiq bir ay olub. Üç ayın birincisi olan Rəcəb ayı çox dəyərli bir ay olmaqla yanaşı, həm də tövbə və bağışlanma ayıdır. 

 "Rəcəb ayı”nda nələr etməli?  

Hər yeni başlanğıc kimi, üç ayın başlanğıc ayı olan Rəcəb ayına da Allahdan bağışlanma diləmək və tövbə etməklə daxil olmaq lazımdır. 

Həmişə olduğu kimi, bu ayda döyüşlərdən, pisliklərdən və günahlardan uzaq olmaq lazımdır. Rəcəb ayı elə bir aydır ki, bu ayda ibadət, namaz, zikr və xeyirxah əməllərlə məşğul olmaq lazımdır. Haram aylardan biri olduğu və bu ayda savabları qat-qat artacağı üçün çoxlu Quran oxumaq, istiğfar etmək, namaz qılmaq və oruc tutmaq lazımdır. 

Bu ayda təhəccüd namazının da fəziləti böyükdür. Allah-Təaladan bağışlanma diləmək Rəcəb ayında edilən ən fəzilətli ibadətlərdəndir. 

Hz. Ayşə anamız (r.a.) bir gün Peyğəmbərimizdən (s.a.s.) soruşdu: "Siz Allahın ən sevimli bəndəsisiz. Siz də mi bağışlanma diləyirsiniz? Hz. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ey Aişə, mən hər gün istiğfar diləyirəm”. Qəlbləri qırmaq kimi gördüyümüz əziyyətli işlərə görə, xüsusən də Rəcəb ayında bol-bol istiğfar etməliyik. 

"Rəcəb ayı” nə vaxt bitir? 

Üç ayın ilk ayı olan Rəcəb 2024-cü il fevralın 10-da şənbə gününü bazar gününə birləşdirən gecədə bitir. Şaban ayı 11 fevral 2024-cü il bazar günü başlayır. Miladi təqvimlə 1445-ci ilə uyğun gələn bu müqəddəs aydan sonra Şaban və Ramazan ayları gəlir.  (azxeber.com)